[EN] [NO] [SV] [DA] [NE]
      

Översättning
Den växande globaliseringen betyder ökat samarbete mellan olika kulturer och länder. Om du driver en affärsverksamhet vill du kanske ge ditt företag en mer internationell image. Eller kanske du vill rikta in dig på speciella marknader där det talas andra språk. Kanske vill du göra publikationer, såsom böcker, artiklar eller PR-material tillgängliga för en större publik. Oavsett vilket, är det viktigt att den översatta versionen av ditt dokument är lika korrekt och detaljerad som originalet. Översättning handlar inte om att omvandla texten ord för ord till ett annat språk. Det handlar om att skapa en trovärdig text på målspråket där man beaktar kulturella och stilistiska skillnader. När ditt dokument är översatt, korrekturläst och returnerat till dig finns våra översättare till förfogande för eventuella frågor du har om den översatta texten. Vårt jobb är inte färdigt förrän du är helt nöjd med resultatet. Vänligen kontakta oss för en prisuppgift.

Redigering/korrekturläsning >>

 
Hem
Tjänster
Språk
Priser
Kontakt